UPOZORNENIE: Pre zákaznikov bez IČO (fyzické osoby) je možný iba OSOBNÝ ODBER a platba V HOTOVOSTI.

FIXINELA na hrdzu a vodný kameň 500ml

Kód: 401041
Značka: Fixinela
1,64 € / ks 1,97 € vrátane DPH
Skladom

čistič na veľmi znečistené plochy – umývadlá, WC, obkladačky

Detailné informácie

Podrobný popis

Vlastnosti:

Vysoko účinný tekutý čistiaci prostriedok obsahujúci anorganickú kyselinu a účinné tenzidy. Slúži na čistenie veľmi znečistených plôch v potravinárskom priemysle, na odstraňovanie vodného kameňa a ďalších usadenín, na čistenie keramických obkladov, vaní, umývadiel, WC mís, podláh, skla zdravotníckych a výrobných zariadení, tankov, výrobných miestností. Fixinela má vysoký čistiaci účinok, vniká do usadenín a rýchlo ich uvoľňuje z povrchu.

Zloženie:

5-15% kyselina fosforečná, < 5% aniónový tenzid, farba

Dávkovanie a použitie:

Prípravok naneste na znečistenú plochu, nechajte pôsobiť podľa intenzity znečistenia niekoľko minút a opláchnite čistou vodou / sprcha, mokrá handra/. Nepoužívajte na materiály podliehajúce účinkom kyselín.
Doporučujeme použitie v školstve, zdravotníctve, hotelierstve, gastronomickom priemysle, potravinárskom priemysle, v službách, domácnostiach a pod.

Dôležité upozornenia:

Karta bezpečnostných údajov na www.tatrachema.com
Po ukončení práce si ruky umyte mydlom a ošetrite krémom.
Dráždi kožu. Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / tel.č.02/54774166 /alebo lekára.
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Skladovanie:

Výrobok sa skladuje pri teplote od +5°C do +30°C.

Balenie:

500ml
Minimálna trvanlivosť 24 mesiacov od dátumu výroby.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: