UPOZORNENIE: Pre zákaznikov bez IČO (fyzické osoby) je možný iba OSOBNÝ ODBER a platba V HOTOVOSTI.

FIXINELA DESI WC 500ml

Kód: 401095
Značka: Fixinela
2,22 € / ks 2,66 € vrátane DPH
Skladom

Detailné informácie

Podrobný popis

Popis produktu:

  • tekutý čistiaci a dezodoračný prostriedok na WC
  • rozpúšťa vodný kameň

» tekutý, čistiaci a dezodoračný prostriedok na WC, na báze povrchovoaktívnych látok a látok zvyšujúcich čistiacu účinnosť
» slúži na čistenie a odstraňovanie vodného kameňa a iných nečistôt z hygienických zariadení
» prípravok má vysoký čistiaci účinok, vniká do usadenín, rýchlo ich uvoľňuje z povrchu a zanecháva WC hygienicky čisté

Upozornenie:

Pred použitím prípravku si prečítajte návod na použitie.
Prípravok používajte len na materiály odolné voči kyselinám. Prípravok nie je vhodný na čistenie hliníkových povrchov. Nepoužívajte spoločne s prípravkami obsahujúcimi aktívny chlór. Nepoužívajte spoločne s alkalickými látkami a zmesami.

Návod na použitie:

Prípravok naneste na navlhčený znečistený povrch a rovnomerne rozotrite WC kefou. Nechajte pôsobiť podľa intenzity znečistenia a dôkladne opláchnite vodou. Pri silnom znečistení postup opakujte.

Obsahuje: kyselina fosforečná; dokusát-nátrium; izotridekanol,etoxylovaný.

Nebezpečenstvo:

Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí.Obsahuje geraniol, benzyl salicylát. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné upozornenie:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára.

Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zloženie:

5 - 15 % aniónové tenzidy, < 5 % kyselina fosforečná, < 5 % neiónové tenzidy, parfum: GERANIOL, BENZYL SALICYLATE, LINALOOL, HYDROXYCITRONELLAL, AMYL CINNAMAL, COUMARIN, CITRONELLOL, farbivo.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: