UPOZORNENIE: Pre zákaznikov bez IČO (fyzické osoby) je možný iba OSOBNÝ ODBER a platba V HOTOVOSTI.

Ajax Floral Red Flowers 5L

Kód: 401169
Akcia
Značka: AJAX
8,31 € –4 %
AJAX Floral Red 5L
8,31 € –4 % 7,90 € / ks 9,48 € vrátane DPH
Skladom (14 ks)

Univerzálny čistiaci prostriedok

Detailné informácie

Podrobný popis

Použitie

Na čistenie veľkých plôch zrieďte dva uzávery prípravku na polovicu vedra vody. Neriedený čistiaci prostriedok možno použiť na malé a ťažko odstrániteľné škvrny, stačí niekoľko kvapiek priamo na znečistený povrch a zotrieť vlhkou špongiou.

Povrchy prichádzajúce do kontaktu s potravinami potom opláchnite pitnou vodou.

 

Bezpečnostné upozornenie - Ohrozenie zdravia

Nebezpečné pre zdravie

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi pokožku. Škodlivé pri požití. Škodlivé pri kontakte s pokožkou. Škodlivé pri vdýchnutí. Rozkladom ozónu vo vyšších vrstvách atmosféry poškodzuje verejné zdravie a životné prostredie.

Obal zlikvidujte bezpečným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi. Výrobok nevylievajte do odpadu, povrchových vôd alebo pôdy. Odovzdajte vzniknutý odpad spoločnosti s licenciou na likvidáciu odpadu. Prázdne nádoby nepoužívajte opakovane. Vyčistený obal je vhodný na výrobu energie alebo recykláciu. Opláchnite.

Varovanie - Pokyny pre bezpečné používanie.

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo na dobre vetraných miestach. Pri vdýchnutí: odstráňte obeť na čerstvý vzduch a udržujte ju v pokoji v polohe, ktorá uľahčuje dýchanie. Po požití: ak sa necítite dobre, zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre. Pri kontakte s pokožkou: umyte veľkým množstvom mydla a vody. Pri zasiahnutí očí: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak sa dajú lahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní. Počas používania tohto produktu nejedzte, nepite ani nefajčite. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: