UPOZORNENIE: Pre zákaznikov bez IČO (fyzické osoby) je možný iba OSOBNÝ ODBER a platba V HOTOVOSTI.

Domestos Pink Fresh 750ml

Kód: 401172
Značka: Domestos
1,52 € / ks 1,82 € vrátane DPH
Skladom (38 ks)

Domestos dezinfekčný gél so sviežou vôňou.

Detailné informácie

Podrobný popis

Použitie

Uzáver odolný proti otvoreniu deťmi!
Otvorenie: Stlačte plochy na oboch stranách uzáveru a otočte proti smeru hodinových ručičiek.
Po použití: jemne zatvorte uzáver, kým nepočujete cvaknutie.

Neriedený - intenzívna dezinfekcia:

WC misy a toalety: naneste pod okraj (cca 80 ml) a nechajte pôsobiť 15 minút. Nechajte pôsobiť cez noc pre ešte účinnejšie odstránenie baktérií a škvŕn.
Odtoky z kuchyne a kúpeľne: na dezinfekciu a odstránenie nepríjemného zápachu nalejte do odtoku a nechajte pôsobiť 5 minút.
Umývadlá: nalejte do odtoku a prepadu a nechajte 5 minút pôsobiť, potom dôkladne vypláchnite.

Zriedený - dezinfekcia:

Podlahy a pracovné plochy: pridajte 120 ml Domestosu do 5 l vody. Nie je potrebné oplachovať. Nepoužívajte nezriedený na podlahy.
Hubky na riad a utierky: do vedra naplneného do polovice vodou pridajte 120 ml Domestosu a namočte na 30 minút.

Zriedený - bielenie bielizne:

Pridajte 20 ml Domestosu do 5 litrov vody a namočte na noc, potom dôkladne vypláchnite. Vždy používajte plastovú nádobu. Vhodné na použitie v domácnostiach so septikmi. 1 uzáver = 15 ml.

Septické nádrže: pridajte 20 ml.

Zloženie

Dezinfekčné prostriedky: chlórnan sodný 4,5 g/100 g, menej ako 5% chlórových bieliacich látok (chlórnan sodný), neiónové povrchovo aktívne látky, katiónové povrchovo aktívne látky, mydlo, parfum.

Nebezpečenstvo - Korozívne a žieravé látky

Korozívne a žieravé látky

Môže byť korozívne pre kovy. Spôsobuje vážne popáleniny kože a poškodenie očí.

 

Ohrozenie zdravia - nebezpečenstvo

Dráždivé látky

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Dráždi pokožku. Škodlivé pri požitíŠkodlivé pri kontakte s pokožkou. Škodlivé pri vdýchnutí. Rozkladom ozónu vo vyšších vrstvách atmosféry poškodzuje verejné zdravie a životné prostredie.

Bezpečnostné varovanie

Uchovávajte uzamknuté. Uchovávajte iba v pôvodnom obale. Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. Používajte iba vonku alebo na dobre vetraných miestach. Pri vdýchnutí: odstráňte obeť na čerstvý vzduch a udržujte ju v pokoji v polohe, ktorá uľahčuje dýchanie. Po požití: ak sa necítite dobre, zavolajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre. Pri kontakte s pokožkou: umyte veľkým množstvom mydla a vody. Pri zasiahnutí očí: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak sa dajú ľahko odstrániť. Pokračujte v oplachovaní. Počas používania tohto produktu nejedzte, nepite ani nefajčite. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Nebezpečné pre životné prostredie

Nebezpečné pre životné prostredie

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Varovanie. Bezpečnostné pokyny

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Odstráňte uniknutý produkt. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: