UPOZORNENIE: Pre zákaznikov bez IČO (fyzické osoby) je možný iba OSOBNÝ ODBER a platba V HOTOVOSTI.

SIFO 500g

Kód: 401068
3,53 € / ks 4,24 € vrátane DPH
3-5 dní
Položka bola vypredaná…

na čistenie sifónov, odtokov umývadiel, výlevok, vaní a kuchynských drezov

Detailné informácie

Podrobný popis

SIFO čistič sifónov 500g

SIFO je určené na čistenie sifónov umývadiel, výlevok, vaní a kuchynských drezov.

Rozpúšťa: - kuchynské odpady - mastné usadeniny - vlasy

Návod na použitie:

do sifónu nasypte 50-100 g SIFO a nalejte 1/2 l vriacej vody. Nechajte pôsobiť 30 minút a spláchnite väčším množstvom vody. Pri silnejšom znečistení postup opakujte. Nepoužívajte na potrubia z hliníka, zinku alebo ich zliatin.

Zloženie:

hydroxid sodný.

  

Upozornenie:

rozpúšťanie SIFO je sprevádzané búrlivou reakciou, preto dôkladne chráňte ruky a tvár pred poleptaním.

Nebezpečenstvo:

Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenie:

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevdychujte prach. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo ochranu tváre. Uchovávajte uzamknuté.

Prvá pomoc:

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a  je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU /alebo vlasmi/:Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou alebo sprchou.

Pokyny na zneškodnenie:

Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného odpadu.

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu výroby.

 

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: