Lepiace pásky

Odkazové bločky

 


 Dodacie podmienky 

 


Všeobecné ustanovenia

Táto stránka slúži na propagáciu firmy BLOOM s.r.o. a výrobkov, ktoré ponúka. Nejedná sa o internetový obchod e-shop. Našimi hlavnými zákazníkmi sú fyzické a právnické osoby so živnostenským oprávnením alebo zápisom v Obchodnom registri SR, ktorým je tovar dodávaný po predchádzajúcom osobnom predstavení našej ponuky alebo po odskúšaní vzoriek konkrétnych typov výrobkov. Fyzickým osobám nepodnikateľom dodávame tovar iba v prípade osobného odberu v mieste sídla firmy.

V prípade záujmu o tovary z našej ponuky Vás radi uvítame priamo v priestoroch našej firmy alebo nás jednoducho kontaktujte a v prípade potreby my navštívime Vás.

 

Dodacie a platobné podmienky

Na základe dohody s odberateľom zabezpečujeme odvoz a prepravu tovaru vlastnou autodopravou alebo kuriérom priamo na adresu prevádzky odberateľa.

Ak nebolo dohodnuté inak, platia nasledovné základné podmienky dodania:

Náklady na prepravu znáša odberateľ v prípade objednávky v hodnote nižšej ako 150 EUR bez DPH.

V ostatných prípadoch ak je adresa dodania na alebo v blízkosti hlavných prepravných trás (napr. TT-BA, TT-ZA-PO, TT-BB) sa prepravné náklady neúčtujú.

Za tovar je odberateľ povinný zaplatiť vopred ak nebolo dohodnuté inak. V prípade, že odberateľ je v omeškaní s úhradou faktúry, ďalší tovar mu bude dodaný iba po úhrade všetkých faktúr po lehote splatnosti.